Quyết định thành lập BTC Hội nghị các Nhà phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch châu Á lần thứ 24

Kính gửi: Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam

Tiếp theo Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị các Nhà phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch lần thứ 24 (24th ATCSA) tại Việt Nam vào 11/2014, BCH đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất tích cực và đã hoàn chỉnh khâu nhân sự tổ chức hội nghị. Rất mong các đồng chí Ban tổ chức phổ biến Quyết định này đến toàn thể các thành viên trong ban đồng thời chủ động thực hiện kế hoạch đã được phân công.
 
Trân trọng,
Chủ tịch Hội PTTMLN Việt Nam

GS TS Bùi Đức Phú 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: