VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG PHÁT HIỆN DỊ DẠNG BẨM SINH ĐỘNG MẠCH VÀNH
Các bất thường bẩm sinh động mạch vành có thể được phát hiện một cách hiệu quả trên chụp CT-64 lát cắt, kỹ thuật chụp mạch vành không xâm nhập. CT-64 lát cắt có lợi điểm là kỹ thuật xét nghiệm đơn giản và nhanh chóng. Các bất thường bẩm sinh động mạch vành được xác định là những bất thường về vị trí gốc xuất phát, về hướng đi, về phân nhánh của các động mạch vành, dò động mạch vành và cầu cơ

Dương Phước Hùng, Bùi Đức Phú

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: